Chrome Translation

Computer - Laptop - Chromebook

By default, Chrome offers to translate pages written in a language you don't understand. If the option on your computer has been changed, follow these steps to re enable Chrome to offer to translate web pages.

How to translate webpages with Chrome browser - English.pdf

Por defecto, Chrome ofrece traducir las páginas escritas en un idioma que no entiendes. Si se ha cambiado la opción en su computadora, siga estos pasos para volver a habilitar a Chrome para que ofrezca traducir páginas web.

How to translate webpages with Chrome browser - Spanish.pdf

Domyślnie Chrome oferuje tłumaczenie stron napisanych w języku, którego nie rozumiesz. Jeśli opcja na komputerze została zmieniona, wykonaj następujące kroki, by ponownie włączyć Chrome do tłumaczenia stron internetowych.

How to translate webpages with Chrome browser - Polish.pdf

Android - iPhone - iPad

Change Chrome languages & translate webpages - English.pdf
Change Chrome languages & translate webpages - Spanish.pdf
Change Chrome languages & translate webpages - Polish.pdf